Esteu aquí

Servei d'assessorament i reconeixement acadèmic

S’adreça a les persones adultes de més de divuit anys  interessades a veure quines són les possibilitats formatives i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació acadèmica més adient. En finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

És un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic tenir un mínim de l’experiència laboral o en activitats socials. 

Per més informació: Web Gencat.

Contacte: fp@iessalvadorespriu-salt.cat

Calendari del procés 1a convocatòria, curs 20-21 

Fase d'assessorament

 • Sol·licitud del servei d’Assessorament: 19 de setembre al 9 d'octubre del 2020
 • Inscripció:  Telemàticament  (Tancat)
 • Llista provisional d’admesos: 13 d'octubre del 2020
  • Cap inscripció
 • Reclamacions sol·licitud d'assessorament: Fins al 16 d'octubre del 2020
 • Llista definitiva persones admeses: 19 d'octubre del 2020
 • Reunió informativa: 21 d'octubre de 2021 a les 19 h de la tarda (Telemàticament)
 • Full de pagament assessorament (un cop passada la reunió informativa): Document
 • Enquesta assessorament (finalitzat el procés del servei d'assessorament)

Fase de reconeixement

El servei de reconeixement es  realitza  un cop es disposi  de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament.

 • Sol·licitud del servei de reconeixement: Del 8 de gener al 20 de gener del 2021  Document inscripció  
 • Llistat provisional d’admesos: 21 de gener del 2021
 • Reclamacions sol·licitud de reconeixement: 21 de gener al 25 de gener del 2021
 • Llista definitiva d’admesos: 26 de gener del 2021
 • Full de pagament reconeixement: Document
 • Recollida de certificats de reconeixement (un cop finalitzat el servei)
 • Enquesta reconeixement

Calendari del procés 2a  convocatòria, curs 20-21

Fase d'assessorament

 • Sol·licitud del servei d’Assessorament: 1 de febrer al 12 de febrer del 2021
 • Inscripció:   Telemàticament
 • Llista provisional d’admesos:  Dilluns 15 de febrer del 2021
 • Reclamacions sol·licitud d'assessorament:  Fins al 19 de febrer del 2021
 • Llista definitiva d’admesos: Dilluns 22 de febrer del 2021
 • Reunió informativa: Dimecres 31 de març de 2021 a les 19 h de la tarda (Telemàticament)
 • Full de pagament d'assessorament
 • Enquesta assessorament

 

Fase de reconeixement 

El servei de reconeixement es  realitza  un cop es disposi  de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament.

 • Sol·licitud del servei de reconeixement: 3 de maig al 10 de maig del 2021
 • Llista provisional d’admesos
 • Reclamacions sol·licitud de reconeixement
 • Llista definitiva d’admesos
 • Full de pagament reconeixement
 • Recollida de certificats de reconeixement (un cop finalitzat el servei)
 • Enquesta reconeixement

A causa de les circumstàncies actuals de la COVID, el servei de reconeixement no es pot fer de manera presencial i es farà de manera telemàtica.

Oferta de places per al curs 20/21

CFGM - Sistemes Microinformàtics i Xarxes - Núm. places = 5

Carta de compromís