Esteu aquí

Instruccions d’inici de curs (setembre 2020)

 

1. El dilluns 14 de setembre l’alumnat assistirà al centre per rebre la presentació i les indicacions relatives al curs. Cal esperar-se a la porta indicada en fila i sense aglomeracions. Un cop dintre, es distribuiran els diferents grups tutoria de cada nivell.

2. Cal venir al centre amb mascareta. S’ha d’haver enviat o portar signat el document “Declaració responsable” (el document es pot obtenir més avall). El primer dia no cal dur llibres: només la motxilla i un bolígraf. Convé dur una ampolla petita per beure, si cal (per les mesures sanitàries).

3. El pla del dilluns 14 és:

 

Nivell

Porta entrada

Horari

1r ESO

Av. Folch i Torres (banda dreta de la porta)

09:00-11:45

2n ESO

Av. Folch i Torres (banda esquerra de la porta)

09:30-11:30

3r ESO

Av. Folch i Torres (banda dreta de la porta)

10:00-12:00

4t ESO

Av. Folch i Torras (banda esquerra de la porta)

10:30-12:30

Batxillerat

Av. Folch i Torres

11:00-13:00

PTT-PFI

Av. Folch i Torres

11:30-13:30

CFGM

Av. Folch i Torres

16:00-18:00

4. La “Declaració responsable”, de Salut, signada es pot descarregar (i eventualment també enviar) des d’aquí (triï segons l’edat de l’alumne/a):

a. [GENERAL alumnat] per als pares o tutors, en el cas dels menors, una de les dues opcions:

i. full PDF buit, per ser imprès

ii. formulari digital, que es pot omplir digitalment i signar i pot ser després enviat en línia - amb signatura digital - amb aquest formulari d’enviament

b. [només MAJORS D’EDAT] per als alumnes majors de 18 anys, també una de les dues opcions:

i. full PDF buit, per ser imprès

ii. formulari digital, que es pot omplir digitalment i signar i pot ser després enviat en línia - amb signatura digital - amb aquest formulari d’enviament

5. Des del dimarts 15 de setembre només podran accedir al centre els alumnes que hagin lliurat la “Declaració responsable” correctament signada.

Les indicacions horàries d’accés (seran explicades el dia inicial, a la presentació) són:

 

Nivell

Porta entrada/sortida

Horari

1r ESO

Av. Folch i Torres (banda dreta de la porta)

08:15-14:40

2n ESO

Av. Folch i Torres (banda esquerra de la porta)

08:15-14:40

3r ESO

Av. Folch i Torres (banda dreta de la porta)

08:30-14:55

4t ESO

Av. Folch i Torres (banda esquerra de la porta)

08:30-14:55

PTT-PFI

Av. Folch i Torres

09:15-14:45

Batxillerat

Av. de la Pau

08:15-14:55

CFGM

Av. de la Pau

08:30-14:30

 

6. Covid-19: el Pla actual d’organització el centre i la normativa abreujada es poden consultar en els següents enllaços:

a. Pla d’organització d’obertura per setembre (2020-21)

b. Normativa Covid-19

7. Aquests documents s'actualitzaran quan sigui oportú. Per tant, poden quedar obsolets un cop impresos. Atenció a la versió i data d’actualització. Les notícies urgents es difonen també pel Twitter @EspriuSalt.

8. Si es detecta alguna errada en aquests documents o es vol fer una consulta, podeu escriure a l’e-mail del centre, indicant clarament l’objecte del missatge en l’apartat “Assumpte”.

9. Per a les famílies pot ser útil aquesta llista de comprovació i la carta dels Consellers de Sanitat i Educació