Esteu aquí

Matrícula (PRESENCIAL) de l'alumnat del Salvador Espriu ESTUDIS POSTOBLIGATORIS: CFGM

L'alumnat de l'institut Salvador Espriu de nova incorporació al curs 2020-2021 a :

 • 1r  CFGM Sistemes microninformátics i xarxes, 2n CFGM Sistemes microninformátics i xarxes
 • 1r CFGM Jardineria i Floristeria, 2n CFGM Jardineria
 • 1r CFGM  Conducció d'Activitats Físicoesportives en el Medi Natural

 cal que formalitzin la matrícula presencialment al centre dins del termini:

de l'1 de setembre de 2020 al 4 de setembre de 2020.

Horari: de les 9h a les 14 h.

Per evitar llargues esperes i que la gent s’acumuli a l’entrada, es donarà dia i hora segons la inicial del primer cognom de l’alumne/a.

DIA HORA INICIAL DEL COGNOM
1 de setembre 9-10 A
10-11 B
11-12 C, D
2 de setembre 9-10 E, F
10-11 G, H, I
11-12 J, K, L
3 de setembre 9-10 M
10-11 N, O
11-12 P, Q
4 de setembre 9-10 R, S
10-11 T, U, V
11-12 W, X, Y, Z
     

Atenció!

Amb motiu de la Covid-19 la matriculació presencial estarà sotmesa a una sèrie de normes específiques:

 1. Només entraran al centre les persones convocades per a aquella franja horària (veure graella).
 2. S’haurà de portar mascareta i a l'entrada es comprovarà la temperatura a cada persona.
 3. Caldrà portar impresos i signats tots els documents:.

Per a tots els cicles s'ha d'emplenar el següent formulari abans de fer la matrícula:

Entrevista inicial de l'alumnat

La documentació a presentar la trobareu a continuació:

CFGM: Sistemes Microinformàtic i xarxes

 • Original i forocòpia DNI, NIE o PASSPORT de l'alumne/a.
 • Original i forocòpia DNI, NIE o PASSPORT del pare, mare o tutor (si són menors d'edat).
 • Original i forocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual de l'alumne/a.
 • Resguard bancari del pagament  de la quota de serveis ( IMPORTANT: Si algun alumne/a té germans al centre, abans d'anar a la Caixa a pagar s'ha de passar per les oficines de l'institut). INSTRUCCIONS
 • Autorització signada drets d’imatge, sortides i protecció de dades. DOCUMENT
 • Autorització signada recursos digitals. DOCUMENT
 • Relació signada de telèfons i e-mails. DOCUMENT
 • Carta signada  de compromís. DOCUMENT
 • 2 fotografies actual mida carnet.
 • Fotocòpia del resguard del títol de l'ESO.

CFGM: Jardineria i Floristeria

 • Original i forocòpia DNI, NIE o PASSPORT de l'alumne/a.
 • Original i forocòpia DNI, NIE o PASSPORT del pare, mare o tutor (si són menors d'edat).
 • Original i forocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual de l'alumne/a.
 • Resguard bancari del pagament  de la quota de serveis ( IMPORTANT: Si algun alumne/a té germans al centre, abans d'anar a la Caixa a pagar s'ha de passar per les oficines de l'institut). INSTRUCCIONS
 • Autorització signada drets d’imatge, sortides i protecció de dades. DOCUMENT
 • Autorització signada recursos digitals. DOCUMENT
 • Relació signada de telèfons i e-mails. DOCUMENT
 • Carta signada  de compromís. DOCUMENT
 • 2 fotografies actual mida carnet.
 • Fotocòpia del resguard del títol de l'ESO.

CFGM: Activitats Físicoesportives en el Medi Natural

 • Original i forocòpia DNI, NIE o PASSPORT de l'alumne/a.
 • Original i forocòpia DNI, NIE o PASSPORT del pare, mare o tutor (si són menors d'edat).
 • Original i forocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual de l'alumne/a.
 • Resguard bancari del pagament  de la quota de serveis ( IMPORTANT: Si algun alumne/a té germans al centre, abans d'anar a la Caixa a pagar s'ha de passar per les oficines de l'institut). INSTRUCCIONS
 • Autorització signada drets d’imatge, sortides i protecció de dades. DOCUMENT
 • Autorització signada recursos digitals. DOCUMENT
 • Relació signada de telèfons i e-mails. DOCUMENT
 • Carta signada  de compromís. DOCUMENT
 • 2 fotografies actual mida carnet.
 • Fotocòpia del resguard del títol de l'ESO.
 • Normativa pernoctacions. DOCUMENT
 • Dades mèdiques. DOCUMENT
 • Autorització sortides entorn general. DOCUMENT

Tots els documents un cop descarregats es poden obrir amb ADOBE ACROBAT o similar i es poden omplir des del ordinador.

Venda de llibres on-line de l'1 al 19 de setembre www.llibretext.com amb el codi 20577.

Per dubtes i/o consultes disposeu de l'adreça de de correu electrònic: estudisbatcicles2021@iessalvadorespriu-salt.cat

(Poseu en l'assumpte del correu el nom i cognoms de l'alumne, així com el nom del cicle)

Telèfon de l'institut: 972 240246

(No tenim servei de fotocòpies degut a la COVID-19)