Esteu aquí

Confirmació de matrícula dels alumnes que el curs 2019-20 han cursat 1r, 2n i 3r d’ESO a l’Espriu

L’alumnat del Salvador Espriu que el curs 2019-20 ha cursat 1r d’ESO, 2n d’ESO i 3r d’ESO al centre i que encara no s’ha matriculat pel curs 2020-21, ho podrà fer durant la del 13 al 17 de juny.

Documentació que cal presentar:

  1. Resguard bancari del pagament de la quota de serveis (INSTRUCCIONS PAGAMENT).
  2. Autorització drets d'imatge, sortides i protecció de dades (DOCUMENT).
  3. Autorització recursos digitals (DOCUMENT).
  4. Autorització IEduca, relació de telèfons i correu-e (DOCUMENT).
  5. Carta signada de compromís (DOCUMENT)
  6. Còpia de la Targeta sanitària (TSI)
  7. Dues fotos mida carnet

ots els documents un cop descarregats es poden obrir amb ADOBE ACROBAT o similar i es poden omplir des de l’ordinador.

Aquesta documentació es pot enviar escanejada o fotografiada a l’adreça de correu electrònic estudiseso2021@iessalvadorespriu-salt.cat

(Poseu en l’assumpte del correu el nom i cognoms de l’alumne/a, així com el curs actual).

També es podrà demanar, al telèfon 972 240 246, cita prèvia per lliurar la documentació personalment a les oficines del centre, el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a.