LLibres /dossiers i material curs 2020-2021

En els enllaços següents us podeu descarregar la llista dels llibres i material estan repartides per nivells i per grups :

LListes ESO
1eso 2eso 3esoA 4esoA
    3esoB 4esoB
    3esoC 4esoC
    3esoD 4esoD
    3esoE  
Llistes Batxillerat
1batxA(*) 2batxA(*)    
1batxB(**) 2batxB(**)    
Llistes CFGM Informatica
1cf ( tots els grups)
2cf (tots els grups)
Llistes CFGM Jardineria
1cf ( tots els grups)
2cf ( tots els grups)
Llistes CFGM CAFEMN
1cf ( tots els grups)

(*) Batxillerat Humanistic i Ciències Socials

(**) Batxillerat  científic tecnològic.

Instruccions per encarregar els llibres de text

PASSOS PER FER LA COMPRA ONLINE

Institut Salvador Espriu curs 2020-21

www.llibrestext.com

 

Confirmació de matrícula de l'alumnat del Salvador Espriu ESTUDIS POSTOBLIGATORIS: BATXILLERAT i CFGM

L'alumnat del Salvador Espriu que el curs 2019-2020 ha cursat: 

  • 1r BATXILLERAT, 2n BATXILERAT
  • 1r  CFGM Sistemes microninformátics i xarxes, 2n CFGM Sistemes microninformátics i xarxes
  • 1r CFGM Jardineria i Floristeria, 2n CFGM Jardineria
  • 1r CFGM  Conducció d'Activitats Físicoesportives en el Medi Natural

i que el curs 2020-2021 continuaran en el Salvador Espriu cal que formalitzin la matrícula dins del termini:

del 25 de juny de 2020 al 6 de juliol de 2020.

La documentació a presentar la trobareu a continuació:

Llista amb puntuació definitiva alumnes preinscrits PTT-PFI Salt

DOCUMENT

el numero 2.703, és el número que s'utilitzarà per determinar l'ordre en cas d'empat

LLista amb puntuació definitiva dels alumnes NOUS preinscrits a batxillerat

Llista ordenada per puntuació alumnes preinscrits a 1r d'eso pel curs 20-21

DOCUMENT

Numero per determinar l'ordre de sol·licituds en cas d'empat.: 33386

Confirmació de matrícula d'ESO de l'alumnat del Salvador Espriu

L'alumnat del Salvador Espriu que el curs 2019-2020 ha cursat 1r. ESO, 2n ESO i 3r dESO al centre ha de formalitzar la matrícula pel curs 2020-2021.

Termini: del 11 de juny de 2020 a 22 de juny de 2020

Documentació a presentar:

  • Resguard bancari del pagament  de la quota de serveis. INSTRUCCIONS
  • Autorització signada drets d’imatge, sortides i protecció de dades. DOCUMENT
  • Autorització signada recursos digitals. DOCUMENT
  • Relació signada de telèfons i e-mails. DOCUMENT
  • Carta signada  de compromís. DOCUMENT
  • 1 fotografia actual mida carnet.

Tots els documents un cop descarregats es poden obrir amb ADOBE ACROBAT o similar i es poden omplir des del ordinador.

Aquesta documentació es pot enviar esnaejada  (VIDEO per escanejar des del mobil ) o fotografiada a l'adreça de de correu electrònic:

estudiseso2021@iessalvadorespriu-salt.cat

(Poseu en l'assumpte del correu el nom i cognoms de l'alumne, així com el curs actual)

o demanar, al telèfon 972 240246, cita prèvia per lliurar la documentació personalment a les oficines del centre, el pare,mare o tutor/a legal de l'alumne.

Quan es tingui la informació sobre la venda de llibres es publicarà  la informació

Alumnes que encara han de retornar llibres de reutilització

1. Quasi tothom ha retornat, segons el pla previst, els llibres de reutilització del centre en les setmanes prèvies. El  procés acaba el dia 21 de juliol.

2. De manera excepcional, per als alumnes que no ho hagin pogut fer ni retirar el contingut de les seves taquilles, hem establert dos dies, el dilluns i el dimarts, 20 i 21 de juliol, amb les següents franges horàries:

Pàgines