Esteu aquí

setembre 2020

Pla del treball de l’alumnat en període de Quarantena

Plans del treball de l’alumnat en període de Quarantena

Versió 2.1 (2/11/20)

Per facilitar el treball dels alumnes a casa, en els casos - individuals o de grup - que sigui necessari, proposem aquesta taula que, amb diferents enllaços, us duen a les tasques de cada grup classe. També es poden preveure videoconferències o altres activitats, que us seran oportunament anunciades.

Horari lectiu del centre (modificat Covid-19)

1. Com diu el Pla d’Organització (especial) i la Normativa Covid de l’Institut, cal venir al centre amb mascareta, i disposar-ne de recanvi.  S’ha d’haver lliurat signat el document “Declaració responsable”, i seguir-ne les indicacions.

2. L’horari lectiu dels matins és, actualment:

 

Nivell

Servei d'assessorament i reconeixement acadèmic

S’adreça a les persones adultes de més de divuit anys  interessades a veure quines són les possibilitats formatives i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació acadèmica més adient. En finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

És un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic tenir un mínim de l’experiència laboral o en activitats socials. 

Per més informació: Web Gencat.

Contacte: fp@iessalvadorespriu-salt.cat

Calendari del procés 1a convocatòria, curs 20-21 

Fase d'assessorament

 • Sol·licitud del servei d’Assessorament: 19 de setembre al 9 d'octubre del 2020
 • Inscripció:  Telemàticament  (Tancat)
 • Llista provisional d’admesos: 13 d'octubre del 2020
  • Cap inscripció
 • Reclamacions sol·licitud d'assessorament: Fins al 16 d'octubre del 2020
 • Llista definitiva persones admeses: 19 d'octubre del 2020
 • Reunió informativa: 21 d'octubre de 2021 a les 19 h de la tarda (Telemàticament)
 • Full de pagament assessorament (un cop passada la reunió informativa): Document
 • Enquesta assessorament (finalitzat el procés del servei d'assessorament)

Fase de reconeixement

El servei de reconeixement es  realitza  un cop es disposi  de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament.

 • Sol·licitud del servei de reconeixement: Del 8 de gener al 20 de gener del 2021  Document inscripció  
 • Llistat provisional d’admesos: 21 de gener del 2021
 • Reclamacions sol·licitud de reconeixement: 21 de gener al 25 de gener del 2021
 • Llista definitiva d’admesos: 26 de gener del 2021
 • Full de pagament reconeixement: Document
 • Recollida de certificats de reconeixement (un cop finalitzat el servei)
 • Enquesta reconeixement

Calendari del procés 2a  convocatòria, curs 20-21

Fase d'assessorament

 • Sol·licitud del servei d’Assessorament: 1 de febrer al 12 de febrer del 2021
 • Inscripció:  
 • Llista provisional d’admesos:  Dilluns 15 de febrer del 2021
 • Reclamacions sol·licitud d'assessorament:  Fins al 19 de febrer del 2021
 • Llista definitiva d’admesos: Dilluns 22 de febrer del 2021
 • Reunió informativa: Dimecres 31 de març de 2021 a les 19 h de la tarda (Telemàticament)
 • Full de pagament d'assessorament
 • Enquesta assessorament

 

Fase de reconeixement 

El servei de reconeixement es  realitza  un cop es disposi  de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament.

 • Sol·licitud del servei de reconeixement: 3 de maig al 10 de maig del 2021
 • Llista provisional d’admesos
 • Reclamacions sol·licitud de reconeixement
 • Llista definitiva d’admesos
 • Full de pagament reconeixement
 • Recollida de certificats de reconeixement (un cop finalitzat el servei)
 • Enquesta reconeixement

A causa de les circumstàncies actuals de la COVID, el servei de reconeixement no es pot fer de manera presencial i es farà de manera telemàtica.

Oferta de places per al curs 20/21

CFGM - Sistemes Microinformàtics i Xarxes - Núm. places = 5

Carta de compromís

Instruccions d’inici de curs (setembre 2020)

 

1. El dilluns 14 de setembre l’alumnat assistirà al centre per rebre la presentació i les indicacions relatives al curs. Cal esperar-se a la porta indicada en fila i sense aglomeracions. Un cop dintre, es distribuiran els diferents grups tutoria de cada nivell.

FAMILIES

La informació oficial de l’Institut es va actualitzant a http://Twitter.com/EspriuSalt (i a l’app corresponent).

Formació online per a famílies

iEduca Tokapp

Actualització Covid-19

Calendari per la convocatòria extraordinària de les PAU

Ja hi ha calendari per la convocatòria extraordinària de les PAU. Matrícula del 9 al 14 de setembre i proves el 21, 22 i 25 de setembre. Tota la informació a Portal d'accés a l'Universitat:

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/

Beques per als estudis post-obligatoris no universitaris (batxillerat i cicles)

Ja està en termini la sol·licitud de beca per als estudis postobligatoris no universitaris (Batxillerat i Cicles), fins a l'1 d'octubre. Tota la informació és a la pàgina del Ministerio de Educación: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.htm

També hi ha informació a la pàgina d'Educació de la Generalitat, però remet a la pàgina del Ministerio. En el cas que es vulgui fer presencialment, cal anar als Serveis Territorials d'Educació (no a l'Institut).

 

Missatge a les famílies dels centres educatius per part de les Conselleries de Salut i d'Educació

Podeu accedir a la carta de la consellera de Salut i del conseller d'Educació de mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la covid-19 a les escoles i també l'annex "Altres recomanacions i procediment d'actuació". A l'Institut també està en fase d'aprovació el "Pla d'organització" per a l'obertura de setembre que, un cop aprovat pel Consell Escolar serà difós aquí també.

02b-Salut _ Escola CARTA Families

Assessorament presencial per la comanda de llibres de text

L'AMPA ofereix assessorament de manera presencial per a la sol·licitud telemàtica de llibres de text el dilluns 7 de setembre de dos quarts de quatre a dos quarts de set (15:30-18:30h), a la Biblioteca del centre.