Esteu aquí

juny 2020

LLibres /dossiers i material curs 2020-2021

Els alumnes de tots els grups de 1n i 2n han de comprar els mateixos llibres.

En els enllaços següents us podeu descarregar la llista dels llibres i material estan repartides per nivells i per grups :

LListes ESO
1eso 2eso 3esoA 4esoA
    3esoB 4esoB
    3esoC 4esoC
    3esoD 4esoD
    3esoE  
Llistes Batxillerat
1batxA(*) 2batxA(*)    
1batxB(**) 2batxB(**)    
Llistes CFGM Informatica
1cf ( tots els grups)
2cf (tots els grups)
Llistes CFGM Jardineria
1cf(***) ( tots els grups)
2cf ( tots els grups)
Llistes CFGM CAFEMN
1cf ( tots els grups)

(*) Batxillerat Humanistic i Ciències Socials

(**) Batxillerat  científic tecnològic.

(***) Compra de material específic CFGM de Jardineria

 

Instruccions per encarregar els llibres de text

PASSOS PER FER LA COMPRA ONLINE

Institut Salvador Espriu curs 2020-21

www.llibrestext.com

 

Confirmació de matrícula de l'alumnat del Salvador Espriu ESTUDIS POSTOBLIGATORIS: CFGM

L'alumnat del Salvador Espriu que el curs 2019-2020 ha cursat: 

  • 1r  CFGM Sistemes microninformátics i xarxes, 2n CFGM Sistemes microninformátics i xarxes
  • 1r CFGM Jardineria i Floristeria, 2n CFGM Jardineria
  • 1r CFGM  Conducció d'Activitats Físicoesportives en el Medi Natural

i que el curs 2020-2021 continuaran en el Salvador Espriu cal que formalitzin la matrícula dins del termini:

del 25 de juny de 2020 al 6 de juliol de 2020.

La documentació a presentar la trobareu a continuació:

Con Arte

Des del primer dia en que es va declarar l'estat d'alarma, dilluns 12 de març, els "Planters" de ConArte es van posar a treballar immediatament per adaptar-se a la situació: en una primera línia, mantenir el contacte amb l'alumnat i poder mantenir una activitat artística i educativa des de les nostres cases; en segon lloc, en una producció conjunta que ha pogut compensar la cancel·lació de totes les mostres artístiques que teniem previstes per aquest curs. Us compartim en primicia el resultat d'aquesta producció, titulada "Llar", on els protagonistes són alumnat, docents i artistes del projecte:
 

 
 

Llista amb puntuació definitiva alumnes preinscrits PTT-PFI Salt

DOCUMENT

el numero 2.703, és el número que s'utilitzarà per determinar l'ordre en cas d'empat

Llista ordenada per puntuació alumnes preinscrits a 1r d'eso pel curs 20-21

DOCUMENT

Numero per determinar l'ordre de sol·licituds en cas d'empat.: 33386

Confirmació de matrícula d'ESO de l'alumnat del Salvador Espriu

L'alumnat del Salvador Espriu que el curs 2019-2020 ha cursat 1r. ESO, 2n ESO i 3r dESO al centre ha de formalitzar la matrícula pel curs 2020-2021.

Termini: del 11 de juny de 2020 a 22 de juny de 2020

Documentació a presentar:

  • Resguard bancari del pagament  de la quota de serveis. INSTRUCCIONS
  • Autorització signada drets d’imatge, sortides i protecció de dades. DOCUMENT
  • Autorització signada recursos digitals. DOCUMENT
  • Relació signada de telèfons i e-mails. DOCUMENT
  • Carta signada  de compromís. DOCUMENT
  • 1 fotografia actual mida carnet.

Tots els documents un cop descarregats es poden obrir amb ADOBE ACROBAT o similar i es poden omplir des del ordinador.

Aquesta documentació es pot enviar esnaejada  (VIDEO per escanejar des del mobil ) o fotografiada a l'adreça de de correu electrònic:

estudiseso2021@iessalvadorespriu-salt.cat

(Poseu en l'assumpte del correu el nom i cognoms de l'alumne, així com el curs actual)

o demanar, al telèfon 972 240246, cita prèvia per lliurar la documentació personalment a les oficines del centre, el pare,mare o tutor/a legal de l'alumne.

Quan es tingui la informació sobre la venda de llibres es publicarà  la informació

FASE 2 Elecció de director Institut Salvador Espriu

Ja s'ha publicat l'acta de la FASE 2 (definitiva) del procés de selecció de director/a de l'I. Salvador Espriu de Salt.
Podeu consultar el resultat
 

Pàgines