Esteu aquí

maig 2020

La preinscripció escolar per alumnes nous d'ESO CURS 2020-2021

 Serà entre el 13 i el 22 de maig per alumnes nous al centre

 • Es pot fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 .de maig.
 • Es necesita el numero RALC de l'alumne( l'heu de demaninar al centre on l'alumne està estudiant primaria o consular-ho en aquesta pagina web http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne ), Perr accedicer a aquesda pagina web necessitareu un usuari GICAR o un certificat digital per exmple IDCAT mobil (Aqui explica com acconseguir-lo ) Si us queda algun dubte en aquest video us explica també com obtenir-lo, VIDEO Accès a Idcatmobil per demanar-lo http://idcatmobil.cat/ es ncessita numero DNI i numero targeta sanitària del pare/mare/tutor/tutora.
 • Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia (NOVETAT: Ja es pot solicitar cita prèvia),  a partir d'avui 14 de maig de 2020, entre el 19 i el 22 de maig

el tràmit es  fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

NOVETAT: el formulari telemàtic es pot substituir pel DOCUMENT,  que un cop omplert i signat es pot enviar fotografiat o escanejat juntament amb la documentació que es demana més endevant.

Podeu mirar aquest vídeo per escanejar documets des del mòbil:  https://www.youtube.com/watch?v=HlAz2HUxo3o

e-mail del centre: iessalvadorespriu-salt@xtec.cat

codi de centre: 17003203

TEL: 972 240246

conjuntament amb el reguard generat per la preinscripció telemàtica o el document explicat anteriorment, que també s'ha enviar escanejat o fotgrafiat, s'ha d'enviar escanejats o fotografiats els següents docucuments addicionals:

 • llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • DNI/NIE de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI(NIE tot i ser menor de 14 anys.
 • la documentació acreditativa dels criteris de priorita establert a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

Un cop es rebi la documentació per correu electrònic rebreur una reposta per part del centre confirmant-ne la recepció o reclamant-vos la documentació que falti

Preinscripcio estudis post-obligatoris

La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris ( primer curs, alumnes nous al centre o que canvien d'etapa escolar ) serà:

 • del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat;
 • del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny
 • del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d’ienFP i d'arts plàstiques i disseny.

La matrícula per als ensenyaments postobligatoris (primer curs, alumnes nous al centre o que canvien d'etapa escolar ) serà:

 • Matrícula: 8 al 14 de juliol en el cas de batxillerat, Període de matrícula extraordinària (per alumnes que tenien assignatures pendents al mes de setembre) Del 7 al 10 de setembre
 • Matrícula: 1 al 7 de setembre en el cas de cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny
 • Matrícula: 1 al 7 de setembre en el cas de Cicles de grau superior de formació professional i arts plàstiques i disseny

Concurs fotografia matemàtica curs 2019-2020

Aquest curs s'ha portat a terme el X concurs de fotografia matemàtica organitzat pel Departament de Matemàtiques.
Hi ha hagut molta participació i les fotografies presentades mostren la capacitat d'observació i imaginació de molts dels nostres  alumnes.

Jornades de portes obertes. Curs 2020-2021

Enguany les jornades de portes obertes es faran per video conferència atraves de google meet. L'horari serà de 19: a 20: hores

 1. Dilluns 11 de maig:ESO. Document infomatiu Termini inscripció tancat
 2. Dimarts 12 de maig: CAFEMN  (Conducció d'activitats fisico esportives en el medi natural). Termini inscripció tancat
 3. Dimecres 13 de maig:Batxillerat Termini inscripció tancat
 4. Dijous 14 de maig Informàtica SMX (sistemes microinformàtics i xarxes). termini inscripció tancat
 5. Divendres 15 de maig  Jardineria i floristeria termini inscripció tancat
 6. Dimarts 19 de maig. PFI de Auxiliar de muntatges instal·lacions d'aigua, gas i electricitat
      i Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. termini inscripció tancat

Caldrà haver fet inscripció en el formulari que hi ha a continuació. EL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ ESTÀ TANCAT

 • Informàtica-SMX abans de 14 de maig de 2020 a les 09:00,
 • Jardineria i floristeria. abans del 15 de maig de 2020 a les 09:00
 • PFI abns del 19 de maig a les 09:00

El mateix dia de la videoconferencia rebreu un e-mail amb un enllac per accedir-hi, semblant al de la imatge.

Pàgines