Esteu aquí

març 2020

Conferència Sectorial d’Educació 25-03-2020

a la Conferència Sectorial d’Educació que ahir es va celebrar per videoconferència amb els consellers d’Educació de les comunitats autònomes i la ministra es va acordar:

 • La selectivitat es farà entre el 22 de juny i el 10 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre en convocatòria extraordinària. Les dates finals depenen de l’evolució de la pandèmia.
 • Les qualificacions es publicaran abans del 17 de juliol en convocatòria ordinària i abans dels 18 de setembre en extraordinària. Amb tot, l’assignació definitiva de places no es farà abans del 25 de setembre.
 • Modificar el model i el contingut de les proves amb l’objectiu que l’alumnat no es vegi perjudicat per la situació causada pel coronavirus.
 • La modificació del model i el contingut de les proves s’ha fet per tal d’assegurar que l’accés a la universitat es fa en termes d’equitat i justícia i perquè l’alumnat no es vegi perjudicat per no haver treballat a classe algun bloc de continguts d’alguna de les matèries. Tot i això no s’ha concretat en què consistirà la modificació.
 • També es va acordar flexibilitzar les pràctiques al centre de treball per superar el curs ampliant el període establert en el calendari escolar.
 • La durada de la FCT es limitarà de manera excepcional a les hores recollides a la normativa bàsica.
 • Les proves d’accés a l’FP de grau mitjà o superior per als que no comptin amb els requisits acadèmics d’accés, s’ajornen tant com calgui, arribant fins i tot a la primera quinzena de juliol.

IMPRESSIÓ 3-D

La Impressora 3-D de l'institut va al seu ritme, té la capacitat que té. 
No entén de confinament. 

Comunicat a les famílies:

El centre farà el seguiment del treball fet a casa tenint en compte les seves circumstàncies personals i familiars, i les seves possibilitats d'accés a les activitats

El professorat estem procurant  facilitar, guiar i acompanyar a l'alumnat en el seu procés d'ensenyament-aprenentatge. També amb la voluntat de mantenir el contacte amb l’alumnat . De passada que suposi una tranquil·litat i un suport per a les famílies.

Les tasques no seran avaluables mentre duri el confinament. Tasques sense terminis de lliurament  pel fet que som conscients que no tothom pot tenir la possibilitat de connectar.se  i /o trobar-se  en les condicions adequades  per a treballar o de l’estat de salut, tant d’ells com dels familiars.

El professorat , està confinat i disponible, en la mesura del possible a través del teletreball, per a procurar activitats a l’alumnat.  I ho intentem fer a principis de setmana, també si es disposa de les condicions adequades  i l’estat de salut,ens ho permeti.

La voluntat és  d’enviar tasques un cop per setmana  per a donar temps a l'alumnat i evitar la possible dependència de la connectivitat.

La Direccio

Ieduca Tokapp

iEduca proporciona una aplicació mòbil per poder accedir a la intranet, la qual, és usable tant
per professors com per pares.
L’Aplicació està disponible per play store des del mòbil. Entre a play Store i busqueu ieduca tokapp

 

Preinscripció ESO Curs 2020-2021

s'ajorna la preinscripció d'infantil, primària i ESO

 
No començarà el 23 de març com estava previst. Departament d'Educació comunicarà les noves dates. properament

Moodle APP

Podeu tenir una APP de moodle al mòbil per connectar-vos  al moodle del centre, teniu més informació a:

https://apps.apple.com/app/moodle-mobile/id633359593

Un cop instal·lada cal informar de l'adreça web del lloc moodle: http://moodlenou.iessalvadorespriu-salt.cat/moodle/

resum comunicat departament d'Educació (18-03-2020)

 • S’ajornen les proves de Competències Bàsiques de 6è fins a nova ordre. S'nformarà de noves dates.
 • S’ajorna la preinscripció de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà que es fan telemàticament. Es donen per vàlides les inscripcions fetes fins aquest moment, s’atura la preinscripció i es reprendrà properament, fet del qual ja s’informarà oportunament.
 • S’ajornen les proves d’accés a la universitat (PAU). Com a data màxima podrien celebrar-se el 10 de juliol.
 • Respecte a la tarjeta-moneder per a les famílies amb beca menjador rebreu indicacions al respecte. Es canalitzarà a través dels consells comarcals i ajuntaments..

Tasques acadèmiques a distància

ES IMPORTANT: que l'alumnat miri amb regularitat el correu corporatiu del centre i entri en els diversos cursos de moodle, per si el professorat els  ha posat alguna tasca per anar completant el seu aprenentatge a través d'aquests mitjans.

Tasques acadèmiques a distància

A tot el professorat que habitualment es comunica i comparteix coneixement amb l'alumnat a través del correu corporatiu del centre i amb el Moodle, dir-vos que  convé continuar ajudant a l'alumnat en el seu camí de guiatge i aprenentatge en aquests dies, de forma telemàtica, en que el centre romandrà tancat.

Amb una càrrega raonable d'increment de coneixement, en proporció a les hores lectives.
 
Estem pensant en tot l'alumnat, però principalment amb els grups i cursos que estant acabant una etapa o un cicle tant pel que fan els estudis obligatoris com els  postobligatoris.
 
La direcció
 
ES IMPORTANT: que l'alumnat miri amb regularitat el correu corporatiu del centre i entri en els diversos cursos de moodle, per si el professorat els  ha posat alguna tasca per anar completant el seu aprenentatge a través d'aquests mitjans.

Pàgines