Esteu aquí

setembre 2019

Reunió Pares/Mares 1 Batx

Dimecres 2 d'octubre

reunió de pares de 1r BAT

a les 19h

 

PLa lector

El  PLEC (Projecte lector) és un projecte del centre al voltant de la lectura per intentar fer alumnes lectors competents i dur-los a descobrir que llegir serveix per a:

 • Satisfer una necessitat de comunicació
 • Plaure la seva curiositat
 • Enriquir la seva vida personal
 • Estar ben informats
 • Buscar respostes a unes preguntes
 • Sentir plaer....

Els objectius d’aquest projecte són:

 • 20 minuts de lectura diaris
 • Formar lectors competents
 • Potenciar la comprensió lectora com a base de l’aprenentatge
 • Llegir amb silenci
 • Gaudir del moment
 • Millorar l’hàbit lector...

Des de la biblioteca es preparen cada trimestre 16 caixes de llibres de lectura adaptades una per cada curs amb una carpeta on hi troben les instruccions del funcionament,horari de lectura, llista de llibres, punts de llibres, fitxes de valoració per quan acaben el llibre, fulls de suggeriments i fulls de justificació per si canvien de llibre abans d’acabar-lo.

Aquest curs s’ha preparat una caixa per els alumnes que es queden a dinar.

El primer dia de pla lector de cada trimestre la Pilar coordinadora de la biblioteca prepara una activitat relacionada amb la lectura.

Aquest és el logo dels punts de llibre del pla lector d’aquest curs, l’activitat del primer trimestre va ser fer el disseny del logo i va guanyar l’alumne Ismail Et Taleby de 3r ESO.

REUNIÓ DE PARES DE 1R DE CFGM

El passat dimecres 4 de setembre les reunions d’inici de curs adreçades a les mares i pares es van estrenar amb les famílies dels CFGM.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS JUGUEM? Després de l'escola

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS JUGUEM? Després de l'escola

CURS 2019-2020

SECUNDÀRIA

 

ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

el passat 27 de juliol es va publicar l’extracte de la Resolució de 23 de juliol de 2019, de la “Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional” que convoca ajuts per a l’alumnat amb necessitat  específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2019-2020.

D’acord amb les bases de la convocatòria, la sol·licitud es tramita per via telemàtica.

Per a la tramitació de la sol·licitud, el/la sol·licitant ha d’accedir a la pàgina web: https://sede.educacion.gob.es, apartat de “Trámites y Servicios”, on s’ha de donar d’alta com a usuari/ària per poder fer el tràmit telemàtic. Una vegada el/la sol·licitant ha omplert la sol·licitud l’ha d’imprimir en format “.pdf” per tal de signar tots els apartats. Després l’ha d’entregar al centre escolar, adjuntant la  documentació necessària, la qual heu de comprovar que estigui correcta.

Beques Batxillerat / CFGM

·         La sol·licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de https://sede.educacion.gob.es o a la direcció electrònica www.educacionyfp.gob.es

 Recordeu que el termini per presentar la sol·licitud telemàtica finalitza el

1 d’octubre de 2019 (inclòs).