Esteu aquí

març 2018

Convalidacions

- Convalidacions de FOL (Formació i orientació laboral) i EiE (Empresa i iniciativa emprenedora)

Totes les convalidacions s'han de sol·licitar a la secretaria del centre en el moment de la matrícula

1. Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOGSE.

En aquest cas s’aplica el que estableix ENS/58/2003:

           a) si té superat FOL d’un cicle LOGSE de grau superior es convalida FOL tant a un grau superior com a un grau mitjà

           b) si té superat FOL d’un cicle LOGSE de grau mitjà es convalida només a un grau mitjà.

           c) si té superat FOL d’un cicle LOGSE de grau mitjà no convalida la FOL d'un cicle LOGSE de grau superior.

2.  Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix ENS/58/2003 concatenat amb el Real Decret del cicle LOE que cursa. Li permet convalidar la unitat formativa 1 (“Incorporació al treball”) tant a grau superior com a grau mitjà.

La possessió del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que s’estableix al Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, permet convalidar la unitat formativa 2 (“Prevenció de riscos laborals”) del mòdul professional FOL.

El centre educatiu convalidarà la unitat formativa 2 als alumnes que justifiquin estar en possessió d’un Certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:

    Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable
    Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació
    Denominació i durada del curs
    Localitat i data d’expedició del certificar
    Text en què s’indica “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Real Decret 39/1997 (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)”

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

3. Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix el Real Decret del cicle LOE que cursa. Si cursa un cicle de grau mitjà cal aplicar l’article 14.2  Segons els Real Decret, aquest mòdul professional és comú a tots els cicles formatius LOE (com no fa referència al grau, vol dir que tant és que sigui grau mitjà com grau superior).

Aquesta “convalidació” l’atorga la direcció del centre, cal fer constar la mateixa qualificació numèrica obtinguda en el mòdul professional FOL (i les seves unitats formatives) per al cicle anterior. Aquesta qualificació intervindrà en el càlcul de la mitjana global del cicle de la mateixa forma que qualsevol altre mòdul professional.

4.  Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOGSE

En aquest cas no es pot aplicar cap norma, i cal fer arribar a la Direcció General la sol·licitud de convalidació com a convalidació singular.

Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar “convalidat” en les qualificacions i no intervindrà en la mitjana global del cicle.

5  Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments

En aquest cas no es pot aplicar cap norma, i cal fer arribar a la Direcció General la sol·licitud de convalidació com a convalidació singular.

Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar “convalidat” en les qualificacions; si està matriculat en un cicle LOGSE no intervindrà en la mitjana global del cicle i si està matriculat en un cicle LOE serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

- Convalidacions EIE (Empresa i iniciativa emprenedora)

1) Alumnat que té aprovat Administració, gestió i comercialització en la petita empresa LOGSE, Organització i gestió d’una explotació agrària LOGSE, Organització i gestió d’una explotació agrària familiar LOGSE, Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives LOGSE, o bé disposa del títol de tècnic en Gestió administrativa LOGSE o del títol de tècnic superior en Administració i finances LOGSE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableixen els Real Decret dels títols LOE que han substituït els cicles que tenien els crèdits mencionats concatenat amb el Real Decret del cicle LOE que cursa. Li permet convalidar la unitat formativa 1 (“Empresa i iniciativa emprenedora&rdqup;) tant a grau superior com a grau mitjà.

2) Alumnat que té aprovat EIE LOE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix el Real Decret del cicle LOE que cursa. Si cursa un cicle de grau mitjà cal aplicar l’article 14.2 i si cursa un cicle de grau superior cal aplicar l’article 15.2. Segons els Real Decret, aquest mòdul professional és comú a tots els cicles formatius LOE (com no fa referència al grau, vol dir que tant és que sigui grau mitjà com grau superior).

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar la mateixa qualificació numèrica obtinguda en el mòdul professional EIE per al cicle anterior.

Aquesta qualificació intervindrà en el càlcul de la mitjana global del cicle de la mateixa forma que qualsevol altre mòdul professional.

3) Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas no es pot aplicar cap norma, i cal fer arribar a la Direcció General la sol·licitud de convalidació com a convalidació singular.

Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar “convalidat” en les qualificacions, i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

- Convalidacions entre cicles.

El sistema educatiu preveu possibilitats de reconèixer la formació adquirida sota plans d'estudi diferents dels vigents, així com les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies de formació no formal.

Taules de correspondencies entre cicles

Estudiants de Salt que es posen al dia

El dissabte 17 de març s'ha celebrat a l'Auditori de la Coma Cros (Salt) la "II Trobada d'estudiants de Salt", organitzada per la nova xarxa d'universitaris, alumnes de Cicles (també CFGS), Batxillerat, i graduats, joves professionals, etc. Aquest xarxa, el "Fòrum d’estudiants universitaris de Salt" es port trobar al web

http://bit.ly/univforum, on també es possible adherir-s'hi gratuïtament omplint un senzill formulari (https://goo.gl/SHSGaN).​

Final del picalletres de l'Espriu

Divendres dia 23 vam celebrar la gran final del nostre Picalletres. La guanyadora ha estat la Daniela Toloza Almario, el segon lloc ha estat per l'Izan Vilches Moreno i el tercer premi se l'ha emportat la Paula Masoliver González. Moltes felicitats! Gràcies a tots i a totes els participants i les participants d'enguany. Fins l'any que ve!!!

Preinscripció escolar batxillerat / cfgm curs 2018-2019

CALENDARI

  • Llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2018
  • Oferta final de places escolars: 29 de juny de 2018
  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2018

Matrícula

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l'11 de juliol de 2018
  • Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 4 a l'11 de juliol de 2018
  • Alumnes pendents de l'avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018

Video: Dia Escolar de la No Violència i la Pau

El dia 30 de gener es va celebrar el DENIP (Dia Escolar de la No Violència i la Pau) també al nostre Institut. Un equip dàlumnes de 4t d'ESO, d' "EspriuTV", ha realitzat el reportatge que presemtem a continuació. 

Podeu veure més programes a vimeo.com/espriuTV

 

Micro relats Pi

Al món anglosaxó s’acostuma a escriure primer el número del mes seguit del número del dia. Així el 14 de març s’escriu 3,14, és a dir, una aproximació de π

Cada paraula, ordenadament, ha de tenir la quantitat de lletres dels dígits de Pi. Recordem el número de Pi és 3.1415926535897932384...

El Picalletres de l'Espriu

Aquesta setmana celebrem el concurs Picalletres a l'institut. Els nostres alumnes d'ESO han estan practicant durant unes quantes setmanes.

Pàgines