Esteu aquí

octubre 2017

Reunió de la Junta de l'AMPA

Reunió de la Junta de l'AMPA

Biblioteca

19:00 h

24 d'octubre de 2017

 

Reunió de pares i mares alumnes segon de Batxillerat

LLoc: Aula Magna

19:00 h

18 d'octubre de 2017

Valoració PGA 2016-2017

Objectiu 1: Millorar els resultats educatius.

Estratègies: Treball sistemàtic de la competència plurilingüe

                               Optimització de l’atenció a la diversitat

                               Unificació i establiment de criteris metodològics, didàctics i d’avaluació.

Dificultat en la mesura doncs els alumnes estan en constant evolució

Mesura de resultats:

De les Actes d’avaluació: comparant el nombre d’aprovats a la primera avaluació , amb els del setembre hi ha un increment superior al 2%

Dia d'Europa

CONSELL ESCOLAR

El Consell escolar és l’òrgan de govern, supervisió i aprovació de temes generals: pressupost, calendaris, horaris, activitats, disciplina, etc. Treballarà en comissions i en gran grup. Les comissions de què constarà seran: comissió permanent i de convivència (règim disciplinari, decisions ràpides, etc.); comissió econòmica i de serveis (pressupostos, menjador, transport, etc.); comissió de seguiment de la formació en centres de treball (FCT) i d’implantació dels nous cicles formatius (seguiment de pràctiques).

Tràmits

Horari Oficina:

de dilluns divendres de 9:00h a 14:00 hores

Els futurs jardiners i jardineres de l'Espriu a la XX Fira del cistell

Els alumnes del CFGM de Jardineria i Floristeria del nostre institut han participat a la XX Fira internacional del cistell, guarnint una peça gegant amb planta i flor. La peça va quedar situada a l’Escola d’Art de Salt.

 

Preinscripció i matricula

PREINSCRIPCIÓ

Cal que presentin sol·licitud de preinscripció, dins del termini marcat pel Departament d'Ensenyament, les persones:

  • que vulguin cursar 1r d'ESO i que finalizin la seva etapa a primària
  • que vulguin cursar 2n. 3r. o 4t. d'ESO en el nostre centre i actualment cursen els estudis d'ESO en altres centres de secundària
  • que vulguin cursar 1r de Batxillerat o un primer curs d'un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà, encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.
  • Que vulguin cursar 2n. de batxillarat o un segon curs d'un cicle formatiu i actualment ho estan cusant en un altre centre educatiu.

En el cas dels cicles formatius de grau mitjà hi ha dues fases d'admissió, la segona de les quals (al mes de setembre) és exclusivament per a les sol·licituds que en el procés ordinari no van obtenir plaça o, que havent obtingut plaça, no es van matricular per manca de requisits (si els havia quedat alguna assignatura pendent al juny).

La sol·licitud de preinscripció es presenta al centre escollit com a primera opció, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini. En el cas d'estudis de CFGS la preinscripció pel curs 2018-2019 serà electrònica amb l'eliminació del format paper,

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d'estudis, on s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns ordenats per ordre de preferència.

MES INFORMACIÖ

MATRICULACIÓ

Després de la preinscripció, el centre sap quantes sol·licituds té i està en condicions d'informar de la plaça que es dóna a cada alumne/a. És el moment en què aquest ha de confirmar que realment vol la plaça i que també s'ha de fer durant el període que es fixa oficialment.

MÉS INFORMACIÓ

Documents de centre a afegir a la documentació oficial a l'hora de fer la matrículació

Perfil del Contractant

Licitació del servei de neteja per l'any 2020:

(21/10/2019) S'ha de consultar la pàgina del departament:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=53591866&lawType=

(4/11/2019) Publicació de l'obertura dels sobre B

Cursa popular per a la salut i la convivència de Salt

El passat diumenge dia 8 alguns alumnes del centre van participar a la Cursa per a la Salut i la Convivència de Salt. La cursa, que enguany celebrava la VII edició, té com a finalitat compartir els valors de l’esport i la convivència entre alumnes dels diferents centres educatius de Salt (tant de primària com de secundària), i també entre famílies residents a Salt provinents de diferents cultures i països.

Pàgines