SERVEIS

F
u
n
c
i
o
n
a
m
e
n
t

d
e

l
a

B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

Com trobar un document Llibre, vídeo DVD,CD. Etc.
En aquest apartat de serveis de la pàgina Web de la biblioteca trobaràs el seu Catàleg. El Catàleg de l'IES és la base de dades que conté les referències de tots els documents (llibres, dossiers, Vídeos, DVD, CD-ROM), que hi ha a la biblioteca. El pots consultar des dels diferents ordinadors de l'institut de la següent manera:

http://iessalvadorespriu-salt.xtec.cat/biblioteca/

i des de fora del centre amb qualsevol ordinador connectat a Internet teclejant :

http://iessalvadorespriu-salt.xtec.cat/biblioteca/
El catàleg de llibres et permet fer diferents tipus de recerques:
 • La cerca per autor: per fer una cerca per autor, escriu el cognom de l'autor (seguit pel nom si el saps).
 • La cerca per títol: introdueix el títol ometent l'article inicial o un paraula del titol (per exemple Casa sota la sorra, la)
 • La cerca per matèria: permet recuperar tots els documents sobre un tema concret. Pots buscar per temes específics ( Embriologia), o bé per temes més generals (Biologia).
 • La cerca per paraula clau: permet trobar els termes de cerca de qualsevol lloc del catàleg (autor, títol,matèria).

El catàleg d'audiovisuals et permet fer diferents tipus de recerques:

 • La cerca d'audiovisuals es pot fer per tema, títol, director., cal anar a ....

El catàleg de dossiers i revistes et permet fer diferents tipus de recerques:

 • La cerca de dossier i revistes es pot fer per materies i títol.

Per trobar un document dins la biblioteca, un cop feta la cerca al catàleg, cal tenir present:

 • El tipus de document, ja que l'apartat llibres segueix un criteri, diferent de l'Audiovisual.
 • La signatura o el número de situació del document als prestatges.
 • L'estat del document:1.( Disponible) 2.( No disponible), al costat de la fitxa hi ha un senyal quan el llibre esta en préstec.
 • Exclòs de préstec. (el document és a la biblioteca però no es pot endur en préstec

S
e
r
v
e
i

d
e

p
r
é
s
t
e
c
Com funciona el préstec

Hi poden accedir els professors del centre i els alumnes que acreditin que els seus pares pertanyen a l'associació de pares.
El carnet de la biblioteca acredita com a usuari i dóna accés, entre d'altres coses, a poder-se endur documents a casa, consultar a Internet...


Condicions del préstec.

Es pot demanar en préstec un màxim de tres llibres per un període de dues setmanes, prorrogable si ningú més ha demanat el document. Per endur-se documents en préstec, cal omplir la fitxa que es troba damunt la taula de la bibliotecària, si us plau seguiu totes les indicacions correctament.
En cas de pèrdua o de malmetre el document escrit o audiovisual, caldrà reemplaçar-lo, comprant o aportant el cost del seu preu.

A
l
t
r
e
s

s
e
r
v
e
i
s

Noves adquicicions:
En aquest apartat cada mes hi trobareu les noves adquisions.

Selecció d'articles i revistes:
L'objectiu d'aquest apartat és seleccionar mensualment els articles de les revistes de la Biblioteca que pensem que poden ser útils als professors.

Material informatiu:
En aquesta pàgina trobaràs informació sobre personatges i fets rellevants, que s'han succeït al llarg del curs

Professionals i món del treball:
En aquest apartat hi ha informació diversa sobre sortides professionals i laborals, agrupades en tres àmbits:
 • Sortides laborals.
 • Cicles formatius: cicle mitjà i cicle superior.
 • Universitats: diplomatures i llicenciatures.